Cafédrive.nl

Cafédrive.nl is een initiatief van Cresson Consultancy voor de ondersteuning van bridgedrives op locatie, die niet direct aan een bridgeclub zijn gerelateerd. Per drive kan een URL worden opgezet om inschrijvingen te registreren en informatie te presenteren.
Bijv. zijn beschikbaar:

  • <drive>.cafedrive.nl
  • <drive>.horecadrive.nl
  • <drive>.kroegendrive.nl

Waar bij <drive> elke naam kan worden ingevuld, die gewenst is.

Informatie kan worden verkregen bij: info@cresson.nl.